Đầu tư Thành lập công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Thứ ba, 19/03/2024

Nhà đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam có thể thực hiện thành lập công ty theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với một cá nhân, tổ chức Việt Nam. Trường hợp công ty được thành lập tại Việt Nam mà có vốn đầu tư nước ngoài góp...

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Thứ năm, 18/01/2024

Công ty liên doanh là gì? Công ty liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp liên doanh có thể được...

×

đã đăng ký