Sở hữu trí tuệ Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng Nhãn hiệu

Thứ ba, 16/01/2024

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng Nhãn hiệu Bạn muốn xin đồng sử dụng nhãn hiệu? Bạn muốn chuyển nhượng nhãn hiệu đó cho doanh nghiệp khác và không muốn sử dụng nhãn hiệu đó nữa. Hãy đến với chúng tôi Oceanlaw D&T Việt Nam sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mong muốn...

Thủ tục Ký kết hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

Thứ hai, 18/12/2023

Hợp đồng phải được chính các Bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các Bên (nếu là tổ chức) ký tên: Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi ký, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có) Chữ ký phải được đóng dấu nếu Bên ký kết là...

×

đã đăng ký