Dịch vụ bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

Dịch vụ bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc
Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nốt nhạc trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.
Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nốt nhạc trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.
 
Với tư cách là đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Oceanlaw JSC xin giới thiệu tới Quý khách hàng trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc.
1.Cơ sở pháp lý
- Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009
- Nghị định 100/2006/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS, Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan
- Nghị định 85/2011/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ – CP
bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc
2.Tài liệu bạn cần cung cấp cho OCEANLAW
- Tác phẩm đóng quyển có in bìa cứng (03 bản)
- Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức) (03 bản)
- Thông tin cụ thể về tác giả: nơi thường trú, số điện thoại, email; fax
- Thông tin liên quan đến tác phẩm: tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;
- Các tài liệu khác do OCEANLAW soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật và chuyển cho tác giả ký kết
 
3.Những việc OCEANLAW làm cho khách hàng khi đăng ký bảo hộ
- Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm  cho khách hàng
- Đại diện lên Cục Bản quyền tác giả để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho khách hàng
- Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền  tại Cục bản quyền tác giả
- Theo dõi xâm phạm bản quyền
 
4. Quyền lợi khách hàng
- Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc;
- Công bố tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận bản quyền trên Website Công ty;
- Tư vấn miễn phí đối với những trường hợp vi phạm bản quyền của khách hàng.