Đầu tư Lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thứ sáu, 29/03/2024

Đầu tư kinh doanh và việc nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, hay phần góp vốn của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hay thực hiện dự án đầu tư. Oceanlaw là đơn vị chuyên tư vấn đầu...

5 dự án không phải xin quyết định chủ trương đầu tư

Thứ tư, 27/12/2023

Ngày 13/06/2019 Quốc hội đã thông qua luật đầu tư công năm 2019 với nhiều nội dung, điều khoản nổi bật. Dự án không phải xin quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Nhiệm vụ quy hoạch; Các dự án đầu tư công khẩn cấp; Dự án thuộc...

×

đã đăng ký