Tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Thứ ba, 27/02/2024 |
  • Download biểu mẫu |
  • 423 Lượt xem

Tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                                                                    […]

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:337/QĐ-BKH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  • Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;
  • Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
  • Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:

  • Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
  • Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Võ Hồng Phúc

📌 Dịch vụ thành lập công ty 🔆 Oceanlaw là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Doanh Nghiệp với 13 năm kinh nghiệm, Tận Tâm – Trách Nhiệm.
📌 Tư vấn đầu tư 💎 Là đơn vị tư vấn lĩnh vực Đầu Tư có uy tín tại Việt Nam, Oceanlaw hiểu được rằng Quý khách hàng cần gì, những khó khăn gặp phải…;
📌 Sở hữu trí tuệ 🔆 Chúng tôi – Oceanlaw Firm tổ chức đại diện nhánh 106 của Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ giúp Quý khách hàng gia hạn Văn bằng bảo hộ với thủ tục nhanh ngọn và hiệu quả.
📌 Công bố sản phẩm 💎 Một trong những thế mạnh phải kể đến tại Oceanlaw là dịch vụ Công bố sản phẩm. Với nhiều tập đoàn lớn lựa chọn chúng tôi là đối tác lâu dài.
📌 Giấy phép con 🔆 Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách hàng với kinh nghiệm vốn có sẽ hỗ trợ xin Giấy phép con nhanh trọn gói, tiết kiệm thời gian – chi phí.
📌 Tư vấn thường xuyên 💎 Oceanlaw có đội ngũ luật sư giỏi, chuyên môn cao mọi khó khăn của khách hàng sẽ được giải quyết triệt để, nhanh chóng, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí.

Oceanlaw Firm

Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ với bạn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  Tải về CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam —————- Số:……./TB-…………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— ***** ——– THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ……)  Kính gửi:...

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ . Tải về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: Nhà đầu tư : Đăng ký thực hiện dự án...

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động CN , VPP và địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động CN , VPP và địa điểm kinh doanh

Download tại đây THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………… Số Giấy...

mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Download tại đây THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có...

Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Tải về TÊN DOANH NGHIỆP ——— Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– …., ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp...

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất TP/HT-2013-TKĐKKH tại Thông tư số 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Trên mẫu tờ khai này yêu cầu điền đầy đủ thông tin của 02 bên: bên nam và bên nữ như họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi thường trú, số CMND/Hộ...

Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy

Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy

Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn hợp quy (Mẫu 5. BCĐG 28/2012/TT-BKHCN) nằm trong danh mục hồ sơ đăng ký hợp quy trong trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) bao gồm một số nội dung...

mẫu bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định Số: 476 /QĐ-BYT ngày 6 tháng 2  năm 2013 của Bộ Y tế. Nội dung chính trên bản công bố: Tên, địa chỉ của tổ chức/ cá nhân đứng ra công bố...

×

đã đăng ký