Đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thứ ba, 26/12/2023

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm...

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư quận Nam và Bắc Từ Liêm

Thứ tư, 03/01/2024

Tại sao phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại quận Nam và Bắc Từ Liêm Theo Nghị quyết số 132/NQ-CP, Quận Bắc Từ Liêm có 4.335,34 ha diện tích tự nhiên và 320.414 nhân khẩu. Ngày 27/12, Chính phủ đã đồng ý thành lập quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Các...

Thủ tục thay đổi con dấu công ty cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ tư, 26/07/2023

Thay đổi con dấu công ty khi quý khách thay đổi tên công ty hoặc thay đổi trụ sở công ty khác quận “Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư” thì việc kéo theo mà quý khách phải làm chính là thay đổi con dấu công ty. Vậy thay đổi con dấu công ty như...

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thứ ba, 02/01/2024

Một trong những thủ tục hành chính phức tạp và gây khó khăn nhất cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Điều 51 của Luật Đầu Tư 2005 Quy định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau: Thủ tục điều chỉnh giấy...

×

đã đăng ký