Sở hữu trí tuệ Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thứ ba, 26/12/2023

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là chỉ các sản phẩm chỉ dẫn tại địa phương, vùng lãnh thổ quốc gia cụ thể. Ranh giới chỉ dẫn địa lý được xách định bằng từ ngữ hoặc bản đồ. Để bảo hộ chỉ dẫn địa lý cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị tài...

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thứ ba, 02/01/2024

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý được Oceanlaw thực hiện qua nhiều bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý thành công và rút ra được quy trình làm việc của mình. Chúng tôi nhận hồ sơ của khách hàng luôn luôn để trách nhiệm lên hàng đầu và theo dõi sát...

×

đã đăng ký