Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Ưu đãi về thuế đối với ngành công nghiệp ô tô

Thứ ba, 16/01/2024

Thủ tướng mới ban hành Quyết định 229/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chính sách ưu đãi về thuế gồm: – Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án sản xuất linh kiện, phụ...

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên

Thứ ba, 26/12/2023

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên với đội ngũ các cố vấn cao cấp, các luật sư, các chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm trên các lĩnh vực: Tư vấn Luật – Tư vấn Doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư – Tư vấn Sở hữu Trí tuệ...

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng

Thứ năm, 22/02/2024

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu chung vợ chồng nhưng một người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự  Anh...

Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp

Thứ năm, 28/12/2023

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 102/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ...

Phương pháp tính thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Thứ ba, 16/01/2024

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5485/BTC-TCT V/v đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Hà Nội, ngày 26 tháng...

Nghị định 39/2014/NĐ-CP hoạt động của công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

Thứ năm, 18/01/2024

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức...

Quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Thứ ba, 26/12/2023

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 05/2013/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...

Danh mục tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Thứ ba, 02/01/2024

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh...

Điểm mới Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thứ sáu, 27/10/2023

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn...

Phạm vi ứng dụng chữ ký số trong ngành thuế

Thứ ba, 26/12/2023

Ngày 19/10/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế kèm theo Quyết định 1984/QĐ-TCT. Theo đó, phạm vi ứng dụng chữ ký số được quy định như sau: Ký số các văn bản điện tử...

Hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp

Thứ ba, 02/01/2024

Hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Theo đó, con dấu doanh nghiệp (Doanh nghiệp) được quản lý và sử dụng như sau: Các Doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục...

Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba, 27/02/2024

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 116/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011...

Luật đầu tư công năm 2015

Thứ năm, 07/12/2023

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 49/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban...

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần

Thứ tư, 17/01/2024

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp là một trong những yêu cầu không thể thiếu khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần Oceanlaw cung cấp dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

×

đã đăng ký