Đầu tư Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thứ ba, 16/01/2024

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm tại đâu? Chuyên viên Oceanlaw sẽ tư vấn giải đáp cho khách hàng qua bài viết dưới đây: Cơ sở pháp lý: Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung; Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy...

×

đã đăng ký