Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính - Luật Oceanlaw

01:54 ICT Thứ hai, 29/05/2023
Hotline: 0904 445 449 -  0962 547 449


CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ SHTT OCEANLAW

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn đầu tư - Hôn nhân
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn giấy phép + SHTT
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn Doanh nghiệp
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
   

 

banner doanh nghiệp

Trang Chủ » Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp » Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính


Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi con dấu, tăng vốn điều lệ, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi cổ đông sáng lập
tu-van-thu-tuc-thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh
Với tư cách là một trong những đơn vị đứng đầu về tư vấn Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Chúng tôi – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ  cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao. Với dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty chúng tôi xin tư vấn cho Quý khách hàng những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tế mà Quý khách sẽ gặp phải trong quá trình làm thủ tục thay thay đổi này.

I. Cơ sở pháp lý
    Luật doanh nghiệp 2005;
    Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

II. Quy định của pháp luật về thay đổi địa chỉ trụ sở chính
    Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
    Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
    Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
    Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
    Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
    Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

III. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và những điều nên biết
1. Những việc cần làm trước khi tiến hành thay đổi trên phòng đăng ký kinh doanh
- Thứ nhất, Tìm được một địa chỉ phù hợp. Vấn đề này Quý khách có thể tham khảo tại bài viết “Một vài vấn đề nên biết về địa chỉ trụ sở chính của công ty” do chúng tôi biên tập;
- Thứ hai, Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi. Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty được quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau: "Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế".

2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Việc chuyển địa chỉ trụ sở chính được phân thành hai trường hợp: trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Tùy từng trường hợp thay đổi mà doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh những giấy tờ khác nhau, nhìn chung hồ sơ gồm những giấy tờ sau:
- Giấy ủy quyền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (Nếu là công ty TNHH) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (Nếu là công ty TNHH) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
- Điều lệ công ty đã sửa đổi (Trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh thành khác);
- Đanh sách đại hội đồng cổ đông/danh sách thành viên (Trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh thành khác).

3. Những việc doanh nghiệp cần làm sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
- Gửi mẫu 08 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính lên cơ quan thuế chủ quản của doanh nghiệp;
- Làm bảng hiệu quảng cáo;
- Đăng công báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
   Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn chi tiết, đầy đủ và thay mặt doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn