Tư vấn thành lập công ty tại Hải Phòng

thanh lap cong ty tai hai phong

thanh lap cong ty tai hai phong

Bạn đang ở Hải Phòng và muốn thành lập công ty tại Hải Phòng. Bạn đã tìm hiểu rất kỹ và muốn thành lập công ty. Hãy gọi 043 795 7776. Oceanlaw giúp bạn
Bạn đang ở Hải Phòng hay bạn từ nơi khác đến và muốn thành lập công ty tại Hải Phòng. Và bạn đã tìm hiểu rất kỹ càng về miền đất này với những chiến lược kinh doanh có thể mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận cao. Vậy còn chần chừ gì nữa hãy thành lập công ty tại Hải Phòng ngay và đi vào hoạt động thôi. Tuy nhiên lý thuyết là thế còn thực tế thì sao? Bạn có chiến lược kinh doanh nhưng làm thế nào để sắp xếp nó hợp lý đi vào trật tự và điều khiển nó theo ý của mình thì đó lại là một vấn đề còn phải đau đầu và cần tư vấn nhiều.

Bạn đừng ngại công ty chúng tôi thành lập ra để giúp bạn điều đó, tư vấn miễn phí và được thì sẽ hợp đồng dịch vụ còn không thì chúng tôi cũng sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn. Tất cả tiêu chí của chúng tôi là tạo cho bạn bước khởi đầu thành công.

 
thanh lap cong ty tai hai phong
 
Tư vấn thành lập công ty tại Hải Phòng của Oceanlaw

OCEANLAW FIRM 
 
Địa chỉ : Tầng 8, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (024) 3795 7776 - (024) 3795 7779
Di động : 0962 547 449 - 0904 445 449
Email : contact@oceanlaw.vn
-------------------------------------------------------------------------
 

I. Tư vấn về nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

 
 1. 1. Tên doanh nghiệp
 2. 2. Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có)
 3. 3. Ngành, nghề kinh doanh
 4. 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp đối với doanh  nghiệp tư nhân.
 5. 5. Phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.
 6. 6. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 

II. Tư vấn về Nội  dung Điều lệ công ty

 
 1. 1. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện
 2. 2. Ngành, nghề kinh doanh
 3. 3. Vốn điều lệ, cách thức tăng và giảm vốn điều lệ
 4. 4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và đặc điểm cơ bản khác của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty tnhh, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 5. 5. Phần góp vốn và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty tnhh và công ty hợp danh, số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.
 6. 6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty tnhh, công ty hợp danh, của cổ đông đối với công ty cổ phần.
 7. 7. Cơ cấu tổ chức quản lý
 8. 8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty tnhh, công ty cổ phần
 9. 9. Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 10. 10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
 11. 11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty tnhh hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần
 12. 12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh
 13. 13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty
 14. 14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 15. 15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty tnhh, của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền  của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 16. 16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của Pháp Luật
   
Xem thêm dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi : http://oceanlaw.vn/news/thanh-lap-doanh-nghiep/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-176/
Và nhiều vấn đề khác nữa mà chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý khách. Chúc quý khách khởi tạo thành công


OCEANLAW FIRM 
 
Địa chỉ : Tầng 8, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (024) 3795 7776 - (024) 3795 7779
Di động : 0962 547 449 - 0904 445 449
Email : contact@oceanlaw.vn
-------------------------------------------------------------------------