Bạn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH ở đâu?

Bạn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH ở đâu?
Đơn đăng ký quốc tế NHHH được nộp cho Văn phòng Quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Đối với các doanh nghiệp hay cá nhân Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, đơn đăng ký quốc tế NHHH phải được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), địa chỉ: 384 – 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc bạn cũng có sử dụng dịch vụ đại diện của chúng tôi.
Đơn đăng ký quốc tế NHHH được nộp cho Văn phòng Quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Đối với các doanh nghiệp hay cá nhân Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, đơn đăng ký quốc tế NHHH phải được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), địa chỉ: 384 – 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc bạn cũng có sử dụng dịch vụ đại diện của chúng tôi.

Những đơn quốc tế do người nộp đơn trực tiếp nộp cho Văn phòng Quốc tế mà không thông qua cơ quan đăng ký quốc gia sẽ không được chấp nhận và sẽ bị gửi trả lại cho người nộp đơn.