Thay đổi nguời nuôi con sau khi đã ly hôn một thời gian

Thay đổi nguời nuôi con

Thay đổi nguời nuôi con

Sau khi ly hôn, do điều kiện cộng tác tôi thường phải xa nhà nên Tòa án nhân dân quyêt định để chồng chị nuôi con chung. Nay, tôi đã ổn định công tác, có điều kiện chăm sóc, giáo dục cháu trong khi chồng tôi thì ít có điều kiện quan tâm đến con chung của họ. Vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không?
Sau khi ly hôn, do điều kiện cộng tác tôi thường phải xa nhà nên Tòa án nhân dân quyêt định để chồng  chị nuôi con chung. Nay, tôi đã ổn định công tác, có điều kiện chăm sóc, giáo dục cháu trong khi chồng tôi thì ít có điều kiện quan tâm đến con chung của họ. Vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không?

Hình minh họa: Thay đổi nguời nuôi con sau khi đã ly hôn một thời gian

Oceanlaw xin trả lời câu hỏi của chị

Trong trương hợp của chị chúng tôi xin trả lời như sau: Chị hoàn toàn có thể trao đổi nuôi giữ con với chồng chi. Vì trong trường hợp của chị việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ tạo cho con có cuộc sống tốt hơn.
Vì theo quy định tại Điều 93 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000: “Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc của cả hai bên, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con, và phải tính đến nguyện vọng của  con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên”.
Trong  trường hợp nếu chị yêu cầu chồng  mình thay đổi nhưng không được đồng ý thì chị có thể làm đơn gửi Tòa  án nhân dân nêu rõ sự việc và nguyện vọng của chị, trên cơ sở đó Tòa án nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nếu thấy việc cháu ở với mẹ có nhiều điều kiện trong việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con hơn là ở với Bố thì Tòa án giải quyết việc đổi người nuôi con theo quy định tại Điều 93 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Tác giả bài viết: buithisu