Chia tài sản khi ly hôn

chia-tai-san-khi-ly-hon

chia-tai-san-khi-ly-hon

Chia tài sản khi ly hôn là vấn đề phức tạp nhất khi vợ chồng ly hôn. Tài sản khi ly hôn được chia làm nhiều loại và được phân định rõ ràng. Tài sản được chia làm hai nhóm tài sản chung và tài sản riêng theo quy định của nhà nước về Luật Hôn nhân và gia đình đã ban bố năm 2000.
Chia tài sản khi ly hôn là vấn đề phức tạp nhất khi vợ chồng ly hôn. Tài sản khi ly hôn được chia làm nhiều loại và được phân định rõ ràng. Tài sản được chia làm hai nhóm tài sản chung và tài sản riêng theo quy định của nhà nước về Luật Hôn nhân và gia đình đã ban bố năm 2000.

Điều 27, Luật HN và GĐ 2000 quy định

I. Tài sản chung của vợ chồng gồm:
- Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân như : lao động, sản xuất kinh doanh tạo ra.
- Thu nhập hợp pháp khác như : tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng xổ số, tài sản không xác định ai là chủ sở hữu.
- Tài sản mà hai vợ chồng mua sắm bằng các thu nhập trên.
- Tài sản mà hai vợ chồng được tặng chung, thừa kế chung.
- Tài sản mà vợ chồng được thừa kế riêng, tặng cho riêng và tài sản trước hôn nhân mà đã được thỏa thuận nhập vào tài sản chung.

II. Tài sản riêng của vợ chồng gồm
-
Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn
- Tài sản mà vợ, chồng được thừa kế riêng, cho tặng riêng.
- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng từ khối tài sản chung của vợ chồng và những hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó.
- Đồ dùng tư trang cá nhân của vợ, chồng.

III. Căn cứ pháp lý có thể chia tài sản khi ly hôn
Căn cứ Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau:
1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.
2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:
a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Nếu quý khách hàng gặp khó khăn trong việc chia tài sản khi ly hôn thì có thể gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ luật hàng đầu.

Tác giả bài viết: buithisu