Công bố lưu hành mỹ phẩm năm 2017

Công bố lưu hành mỹ phẩm năm 2017
Công bố lưu hành mỹ phẩm năm 2017 có khó khăn hơn không ? Đây là câu hỏi mà được nhiều khách hàng đặt ra. Theo thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm, trong đó thông tư này có quy định về quản lý mỹ phẩm trong nước và công bố mỹ phẩm nhập khẩu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Công bố lưu hành mỹ phẩm năm 2017 có khó khăn hơn không ? Đây là câu hỏi mà được nhiều khách hàng đặt ra. Theo thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm, trong đó thông tư này có quy định về quản lý mỹ phẩm trong nước và công bố mỹ phẩm nhập khẩu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (Như xuất khẩu, ghi nhãn mỹ phẩm, nhập khẩu mỹ phẩm, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm...). Thông tư này cũng áp dụng với cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm, các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động liên quan đến công bố mỹ phẩm như thông tin, quảng cáo, xuất nhập khẩu...khi buôn bán sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.
 
Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước là điều cần thiết và bắt buộc khi bạn kinh doanh sản phẩm, mỹ phẩm trên thị trường. Tuy nhiên việc công bố mỹ phẩm không hề đơn giản mà thủ tục này khá phức tạp và khó khăn.
 
  • - Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận công bố mỹ phẩm.
  • - Nhãn phải được ghi theo đúng quy định (tiếng việt và tiếng nước ngoài).
  • - Có hồ sơ thông tin của mỹ phẩm đang được lưu thông trên thị trường.
  • - Các chất, nồng độ cấu tạo lên mỹ phẩm phải nằm trong danh mục cho phép sử dụng và nồng độ các chất giới hạn theo đúng quy định.

Xem thêm : Tư vấn công bố mỹ phẩm
 
Ngoài ra khi khách hàng muốn công bố mỹ phẩm nhập khẩu cần có giấy ủy quyền của nước ngoài cho doanh nghiệp được phân phối sản phẩm tại Việt Nam (POA), giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). 
 
Công bố lưu hành mỹ phẩm năm 2017
 

Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm :


  • - Khi đã được cơ quan nhà nước cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm thì cá nhân, tổ chức mới có trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra ngoài thị trường. Cá nhân, tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm đó.
  • -  Lệ phí công bố được thực hiện theo quy định.
  • - Sản phẩm được lưu thông trên thị trường tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm .
  • - Việc công bố tính năng của mỹ phẩm phải đáp ứng được tiêu chuẩn của ASEAN về công bố tính năng của sản phẩm.
 
Hãy liên lạc ngay với Oceanlaw để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu, mỹ phẩm sản xuất trong nước tốt nhất cho khách hàng. Oceanlaw là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng, chi phí hợp lý, nhanh chóng nhận kết quả.