Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015 đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015, rất nhiều mẫu văn bản pháp luật, biểu mẫu hồ sơ được cập nhập thường xuyên trên website Luật Oceanlaw. Các bạn có thể tải về miến phí.
Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2015, rất nhiều mẫu văn bản pháp luật, biểu mẫu hồ sơ được cập nhập thường xuyên trên website Luật Oceanlaw. Các bạn có thể tải về miến phí.
Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn
1.   Đối với phần nội dung trong mẫu đơn xin ly hôn, người viết đơn cần thể hiện:
+   Ghi thời gian kết hôn và chung sống (tóm tắt quá trình chung sống và mâu thuẫn phát sinh);
+   Địa điểm chung sống và tình trạng hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không;
+   Nguyên nhân, tình trạng mâu thuẫn, nêu rõ các phương án đã áp dụng nhưng không có hiệu quả (hòa giải, thỏa thuận, khuyên dăn…)
Phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm chế độ hôn nhân gia đình, và các nội dung khác liên quan.
 
2.  Đối với nội dung tại mục con chung trong đơn xin ly hôn:
+   Nếu chưa có con chung ghi chưa có;
+   Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con ...
 
3.  Đối với nội dung thuộc phần tài sản chung:
+   Nếu không có tài sản chung hoặc tự thỏa thuận ghi không có và tự thỏa thuận;
+   Nếu có tài sản và yêu cầu tòa giải quyết: Ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ...
 
4.  Phần nợ chung:
+   Nếu không có nợ chung ghi chưa có;
+   Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…)  và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ rõ ràng trong mẫu đơn xin ly hôn.

Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn


Tác giả bài viết: Tư vấn Ly Hôn