Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần - Luật Oceanlaw

21:18 EDT Chủ nhật, 04/06/2023
Hotline: 0904 445 449 -  0962 547 449


CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ SHTT OCEANLAW

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn đầu tư - Hôn nhân
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn giấy phép + SHTT
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn Doanh nghiệp
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
   

 

banner doanh nghiệp

Trang Chủ » Trang chủ » Văn bản pháp luật

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần


Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp là một trong những yêu cầu không thể thiếu khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần Oceanlaw cung cấp dưới đây:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
                                  …., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
 
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………................ Giới tính: .............
Chức danh: ..................................................................................................
Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................
Ngày cấp: …/..…/…….. Nơi cấp: ...............................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..........................
Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................
Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ...............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................
Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................
Điện thoại: …….....…………………………. Fax: ........................................
Email: ………………………………………. Website: ..................................
Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
 
Thành lập mới  
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
 
 
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ..................................
Email: …………………………………………… Website: ...........................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
 
STT Tên ngành Mã ngành
     
     
 
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ......................................................................
Tổng số cổ phần: ...............................................................................................
Mệnh giá cổ phần: ............................................................................................
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: .............................................
7. Nguồn vốn điều lệ:
 
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
   
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    
 
8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):          
..........................................................................................................................
9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
10. Thông tin đăng ký thuế:
 
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):..........
Điện thoại:......................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:...............................................................
Điện thoại:.......................................................................................
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:....................................................
Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:...............................
Tỉnh/Thành phố:............................................................................
Điện thoại: ……………………….. Fax:....................................
Email:...........................................................................................
3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …./....…/………
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập  
Hạch toán phụ thuộc  
 
5 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6 Tổng số lao động (dự kiến):...........................................................
7 Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):....................................................
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:......................................................................
Tài khoản kho bạc:........................................................................
9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng  
Tiêu thụ đặc biệt  
Thuế xuất, nhập khẩu  
Tài nguyên  
Thu nhập doanh nghiệp  
Môn bài  
Tiền thuê đất  
Phí, lệ phí  
Thu nhập cá nhân  
Khác  
 
10 Ngành, nghề kinh doanh chính1:.....................................................
....................................................................................................
 
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.
11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):         
ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):         
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.
Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách cổ công sáng lập;
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới