Thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Luật Oceanlaw

03:27 ICT Thứ hai, 29/05/2023
Hotline: 0904 445 449 -  0962 547 449


CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ SHTT OCEANLAW

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn đầu tư - Hôn nhân
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn giấy phép + SHTT
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
 
Tư vấn Doanh nghiệp
    Hotline: 0243 795 7776
    Hotline0904 445 449
   

 

banner doanh nghiệp

Trang Chủ » Trang chủ » Đầu tư

Thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Bạn muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh bằng cách thành lập thêm các địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện hay thành lập chi nhánh công ty nhưng lại chưa biết rõ về trình tự thủ tục tiến hành. Tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, Oceanlaw chuyên cung cấp các dịch vụ về đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh…Một trong những dịch vụ được Oceanlaw thực hiện có hiệu quả và tạo được phản hồi tốt từ phía khách hàng là dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.
 
Thành lập chi nhánh công ty - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

OCEANLAW FIRM 
 
Địa chỉ : Tầng 8, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779
Di động : 0962 547 449 - 0904 445 449
Email : contact@oceanlaw.vn
-------------------------------------------------------------------------
 
Cơ sở pháp lý
  • - Luật Doanh nghiệp 2005;
  • - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật

Điều 33 nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp có quy định trình tự, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện và chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp như sau:

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

 
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;
đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
thủ tục thành lập doanh nghiệp
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

 
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);
c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập

1. Hồ sơ thành lập.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh gồm những giấy tờ sau:

 
- Thông báo lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên về việc thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên về việc thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Hợp đồng lao động của công ty với người đứng đầu địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Giấy ủy quyền.

2. Những vấn đề cần lưu ý.

- Thứ nhất, lựa chọn địa điểm mở địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh.
  • - Địa điểm kinh doanh chỉ được thành lập trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • - Chi nhánh, văn phòng đại diện có thể được thành lập tại nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc tại tỉnh, thành khác.
  • - Việc lựa chọn địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải căn cứ vào nhu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp.
- Thứ hai, về ngành nghề kinh doanh, nội dung hoạt động.
  • - Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh, chi nhánh phải được áp mã ngành theo Quyết định 10 về ngành nghề kinh doanh mà chỉnh phủ quy định và phải thuộc một trong những ngành nghề công ty đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Vì vậy, nếu doanh nghiệp của bạn thành lập trước khi có Quyết định của chỉnh phủ về mã ngành kinh tế và các ngành nghề kinh doanh chưa được áp mã ngành thì trước khi thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh bạn phải làm thủ tục bổ sung các ngành nghề kinh doanh có áp mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty trước. Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi bạn mới tiếp tục thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh.
  • - Đối với việc thành lập văn phòng đại diện ở tỉnh thành khác tỉnh, thành doanh nghiệp đặt trụ sở chính doanh nghiệp phải tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh chính có mã ngành cấp 4 theo quyết định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau đó mới tiếp tục gửi hồ sơ thành lập văn phòng đại diện lên Sở kế hoạch và đầu tư nơi có địa chỉ của Văn phòng đại diện dự kiến thành lập.
- Thứ ba, sau khi thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo việc thành lập lên Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong vòng 7 ngày để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Xem thêm :  Thủ tục thành lập công ty

 
OCEANLAW FIRM 
 
Địa chỉ : Tầng 8, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779
Di động : 0962 547 449 - 0904 445 449
Email : contact@oceanlaw.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn